Dinh Dưỡng

Dinh Dưỡng

Dinh dưỡng là việc cung cấp các chất cần thiết (theo dạng thức ăn) cho các tế bào và các sinh vật để hỗ trợ sự sống. Nó bao gồm các hoạt động ăn uống; hấp thu, vận chuyển và sử dụng các chất dinh dưỡng; bài tiết các chất thải. Chế độ ăn uống của một sinh vật, phụ thuộc phần lớn vào độ ngon của thức ăn.

PHỔ BIẾN NHẤT

MỚI NHẤT